Reklam och story telling

I reklamens värld handlar det till stor del om att förmedla ett genomtänkt budskap till en anpassad grupp i rätt kanal. Lyckas du med dessa bitar är du en bra bit på väg, men det krävs tillpassning för att garantera en framgångsrik kampanj.

Att berätta en story eller låta budskapet omfamnas av något större är viktigt för helheten. Det behövs något som bygger upp själva reklamen – en slags reklamens väggar.

Visuellt berättande

Även om reklam idag finns i alla tänkbara varianter är det trots allt den visuella berättelsen som ofta vinner gehör. Det handlar om att förmedla ett budskap i ett anpassat format som på ett bildligt sätt vinner åhörarens uppmärksamhet. Fenomenet med influencers längst fram i ledet för ett varumärke är ett bevis för att storytelling och visuellt berättande har betydelse. Det tycks vara lättare att förmedla budskap när någon från det riktiga livet visuellt berättar om fördelarna med produkten.

Professionella aktörer i reklambranschen specialiserar sig på att göra reklamfilm med syftet att engagera och förstärka varumärkets avtryck. Majoriteten av dessa är etablerade produktionsbolag i Stockholm även om du också hittar aktörer på andra orter runt om i Sverige. För dig som vill nå ut till din målgrupp med en vass storytelling är tipset att anlita ett filmbaserat produktionsbolag.

Filmprocessen i reklamskapandet

När ett varumärke väljer att förmedla budskap via film blir kontexten stark och tydlig, men det krävs samtidigt varumärkesarbete parallellt med detta. En reklamfilm som visas på sociala medier och kanske på TV eller bio behöver ytterligare byggas upp med ett omgivande “surr”. Det kan exempelvis vara att influencers testar produkten och förmedlar detta på sina sociala kanaler. Ett annat exempel är att bara synas med varumärkesnamnet på utvalda platser både off- och online. Reklamvärlden är i ständig utveckling och växer sig konstant större och mäktigare. Möjligheterna är många för nystartade varumärken, men det gäller att ha fokus på rätt sak från dag ett. Tipset för ett framgångsrikt reklamarbete är en variationsrik strategi där storytelling varvas med upprepad synlighet baserad på målgruppsanalys och marknadskännedom.