Reklam och nyhetsbrev

Marknadsföring kan bedrivas på många olika sätt och har förändrats mycket genom tiderna. Det beror dels på tekniken men också på hur samhället förändras. En bilfirma gör inte reklam på…