Reklambranschen – en alltjämt växande marknad

Det var inte förrän den senare hälften av 1900-talet som reklam sakta men säkert började växa fram, inte minst när massproduktionen tog vid och produkter tillverkades på löpande band. Men den nutida reklamen har förvandlats från att ha varit riktad till en enda målgrupp, dvs. den stora massan, till att ha övergått till att tala till den enskilda kunden och få denne att känna sig extra utvald. I och med det förändrade tillvägagångssättet att rikta reklam, har även själva branschen där marknadsföring spelar en avgörande roll, vuxit sig gigantisk. Många är de reklamagenturer som slåss om kundernas gunst för att åstadkomma tilltalande budskap, image, profilreklam och andra strategier. Därför är det heller inte konstigt att fler och fler företag söker efter att hitta och placera kompetent personal för en utökad spetskompetens.

Mer reklam åt folket!

På bara det senaste decenniet och till och med de senaste 5 åren, har reklaminvesteringarna ökat markant. Detta trots reklamskatt och stora marknadsföringskostnader som innefattar storslagna kampanjer och analyser. För att hålla sig kvar i sin bransch, vilken den än må vara, kan reklam inte uteslutas. Att inte synas är att inte existera. Den stora ökningen har givetvis också skett på grund av den digitala utvecklingen och de sociala medierna, där de flesta kunderna och målgrupperna håller till. De sociala medierna ligger främst i blickfånget för annonser och liknande, och som tur är befrias företag från reklamskatt där.

Att reklamen på exempelvis Facebook och Instagram har blivit aktörer för de uppåtgående trenderna att placera reklam, har också att göra med att många andra sajter på nätet samt många privatpersoner, hittar lösningar som adblockers och liknande för att slippa störas av påträngande reklam. Dock har undersökningar gjorts som påvisar att svenskar blir allt mindre skeptiska mot digital reklam på nätet, om den inte är extremt aggressiv, det vill säga.

Anpassad reklam i playtjänster

Allt eftersom digitaliseringen tar mer plats och reklamagenturerna nosar upp konsumenternas nya vanor eller behov, tar reklamen nya skepnader. En ny form av reklam är att playtjänsterna anpassar reklamen efter skärmen samt var personen befinner sig någonstans. Begreppet “skräddarsydd reklam” har alltså fått en ny mening. Detta innebär att produkten i annonsen ställs i ännu bättre dager och att reklamen skördar frukt på ett fördelaktigare sätt. Än så länge finns denna typen av flexibel reklamlösning endast hos Telia Play, men väntas kort att tillika snappas upp av andra aktörer också.

Att man fokuserar just på playtjänster och TV-reklam, är resultatet av analyser som visar på att tv-reklam som antingen visas i mobil eller datorskärm, alternativt på den ordinarie tv-rutan, har den allra bästa effekten och utklassar till och med de sociala medierna. Riktade tv-reklambudskap tappar heller inte effekten, utan fortsätter tilltala tittaren i månader – inte minst när det gäller reklamserier och återkommande reklamsnuttar, som exempelvis ICA-reklamen.