Reklam och historia

Det har i stort sett alltid förekommit reklam i någon mån. Åtminstone sedan människan började ägna sig åt byteshandel. I början använde man sig av ryktesspridning om produkter eller mun till mun-metoden som det kallas. Man kunde bland annat betala folk för att prata gott om sina produkter eller tjänster i allmänhet bland befolkningen vilket ledde till att intresset ökade för det man erbjöd. Efter att dagstidningar började tillverkas och läsas började företag och butiker att annonsera även där genom att man helt enkelt betalade en summa till tidningen för att de skulle få synas i tidningen. Det var ett mycket bra sätt att nå ut eftersom det nådde en stor del av befolkningen. När elektriciteten och det industriella samhället växte fram kunde man använda ännu mer avancerad form av reklam. Man kunde till exempel ha blinkande lyktor i butiksfönster och göra andra liknande kreativa reklamlösningar.

I västvärlden tog reklamens utveckling fart framför allt under 1800-talet i och med att allt fler började bli läskunniga. Dessutom var det under den här tiden vanligt att nya produkter och innovationer togs fram. Det var också vanligt att man helt enkelt skrek ut information och erbjudanden om sina tjänster och produkter på ett torg eller på en annan plats där det fanns människor. Detta fenomen är en av de äldsta formerna av direktreklam och finns i hög grad även idag.

När sedan TV och radio uppfanns och populariserades blev reklamen ännu mer mångfacetterad och nådde ut ännu mer. Man började ägna sig åt att särskilt skriva manus och idéer till reklamer och började fundera allt mer på hur man skulle få människor intresserade av produkter. Bland annat använda man sig av områden så som beteendevetenskap och sociologi.

Idag förekommer reklam på alla platser där man kan framföra information och inte minst på internet. På de flesta hemsidor blir man bombarderad av reklam och det har också blivit mycket mer avancerat. Man kan bland annat anpassa reklamen till varje användare vid datorn och därmed koncentrera marknadsföringen på de som kan tänkas vara intresserade. Det förekommer också reklam i form av broschyrer som skickas hem på posten  och direktreklam via telefon eller via personer på gatan. Eftersom reklam ända sedan dess början har varit ett sätt att manipulera folk har man i allmänhet blivit allt mer kritisk till den.