Allmänt om reklam

Reklam finns överallt. Vi exponeras för det flera gånger dagligen vare sig vi vill eller inte. Reklam är det som företag och organisationer använder sig av för att sprida uppmärksamhet om sitt företag och få folk att köpa deras tjänster eller produkter. Det finns oerhört många former av reklam. Sitter man exempelvis på ett tåg så är det reklamskyltar från olika företag och institutioner lite överallt, och lyssnar man samtidigt på radio kommer man garanterat att höra reklam då och då, förutsatt att man inte lyssnar på så kallad Public Service som är statligt finansierad och därmed inte stödjer sig på kommersiella medel.

Reklam är något som de flesta irriterar sig på. Det är så klart väldigt irriterande om man sitter och tittar på ett bra program på TV eller en film och programmet eller filmen helt plötsligt stoppas för att berätta om en produkt eller ett företag. Det är dock reklam som gör det möjligt för många TV-stationer och radiostationer att finnas överhuvudtaget och utan reklamavbrotten hade vi förmodligen fått nöja oss med Public Service. Reklam är alltså inte bara något dåligt även om det kan upplevas så.

De flesta företag ägnar sig åt reklam i en eller annan form. Allt som innebär att ett företag försöker nå ut till folk för att få dem att köpa deras tjänster eller produkter innebär att de gör reklam. Ju mer folk känner till ett företag desto troligare är det att det är dit de vänder sig när de behöver använda sig av sådana tjänster eller produkter. Särskilt vid uppstartandet av ett nytt företag är det viktigt med reklamkampanjer i olika former för att visa att man finns till. Ett exempel är när värktabletten Ipren gjorde intåg i Sverige med den så kallade Iprenmannen  som blev en väldigt populär reklam. Den konkurrerade nästan ut de andra värktabletterna och gjorde sig känd över hela landet, idag är det kanske den värktabletten som är mest populär i Sverige.

Förutom att företag ägnar sig åt reklam finns det också företag som jobbar med just reklam, så kallade reklambyråer. Dit kan man vända sig om man vill få ut sitt företag på marknaden och om man vill att folk ska höra talas om det. De bygger ofta ut en särskild plan och strategi för hur marknadsföringen för ett enskilt företag ska se ut.

Även om det är viktigt i starten för ett företag att göra reklam är det också något som är viktigt under hela företagets existens. Man behöver då och då påminna om sina produkter och tjänster och dessutom göra reklam när man erbjuder något nytt. Reklam finns alltså överallt och det är svårt att gå igenom en hel dag utan att på något sätt stöta på reklam.