Reklam i TV

Den kanske mest kända typen av reklam som åtminstone är mest påträngande är den som förekommer i rörlig bild så som i filmer eller på TV. På kommersiella TV-kanaler är det reklamen som utgör huvuddelen av inkomsterna och reklamfilmer placeras ofta mellan två TV-program eller mitt i ett TV-program, ofta flera gånger under samma TV-program. Det innebär att det är dyrare att ha reklam i vissa TV-program än andra beroende på hur populärt TV-programmet är. Det sägs att det allra dyraste TV-sända fenomenet man kan sända reklam i är det så kallade Super-Bowl inom amerikansk fotboll. Det har nämligen årligen flera miljoner tittar och därmed flera miljoner potentiella kunder.

Reklam i TV  har i stort sett funnits lika länge som det har funnits TV-apparater. De flesta tycker att reklamen är extremt störande men det erbjuder också en liten paus i ett program där man kan passa på att gå på toaletten eller göra en smörgås. De finns även reklamfilmer som har blivit väldigt populära och omtyckta genom åren, ett nutida exempel i Sverige är till exempel ICA-reklamerna som är väldigt omtyckta eftersom de ofta innehåller ganska mycket humor och kända skådespelare.