Reklam i tidningar

Att göra reklam i olika former av tidningar är en av de äldsta reklamformerna som finns. Det är den enskilt största inkomstkällan för de allra flesta tidningar och särskilt på kvällstidningars hemsidor, som till exempel Aftonbladet , förekommer det väldigt mycket reklam. Både i form av annonsartiklar eller så kallade “banners” som ligger som en rörlig bild man klicka på, på hemsidan.

Det som är bra ur reklamsynpunkt med att göra reklam i just tidningar är att olika tidningar ofta har olika läsare. På så sätt kan man anpassa marknadsföringen till en särskild målgrupp som läser tidningen. Är det en tidning som handlar om till exempel litteratur så kommer man i en sådan tidning att hitta mer reklam om böcker och bokhandlar än om man läser en tidning som handlar om jakt och fiske.

Att annonsera i en stor tidning ger också en viss legitimitet till företaget eftersom de flesta tidningar i allmänhet inte vill upplåta reklamplats åt oseriösa företag. Problemet är dock att en tidning ofta kastas efter att den har lästs vilket innebär att denna typ av reklam är ganska kortlivad och det kräver ofta att man annonserar i flera nummer av tidningen.