Kommunikation mellan avdelningar för starkare marknadsföring

Vill man effektivt marknadsföra sitt företag måste man träda ur sin komfortzon och se hela företaget. Att kommunicera med företagets olika avdelningar kan ge extremt värdefull information om var det finns brister, men framför allt var styrkorna ligger som man vill sprida till kunder och konkurrenter.

Kunskap är makt vid marknadsföring

Låt oss ta ett fintech-bolag som säljer betalningslösningar till e-handlare. Vad gör man om ens betalningslösningar inte riktigt utmärker sig gentemot konkurrenterna? Eller om priserna är likvärdiga? Kanske bör man inte stirra sig blind på själva produkten – om den nu inte är väldigt mycket bättre än konkurrenternas – utan söka sig till andra möjliga svar.

Kanske försöker företagets HR-avdelning rekrytera nya systemutvecklare. Hur ser deras employer branding-arbete ut? Vad är det som lockar folk att vilja arbeta på just denna arbetsplats? Ställer man sig den frågan och andra, kanske man hittar idéer om vad det är som gör företaget unikt. Det som lockar anställda, kanske även är det som lockar kunderna!

Ett annat exempel: ett företag producerar hammare och spikar som fungerar bra, men som inte riktigt går att marknadsföra på ett unikt sätt. Finns det något annat på företaget som fungerar bättre än hos andra? En sittning med säljavdelningen kan ge fantastiskt bra information. Kanske finns det helt enkelt brister i produktionslinjen och det saknas kunskap och/eller struktur för att åtgärda det. Att hyra in en interim produktionschef som är specialiserad på att snabbt komma in i en ny organisation och öka effektiviteten – det kanske är lösningen som i sin tur ger marknadsföringsavdelningen något att jobba med?

Att ha regelbunden kommunikation med kundservice-avdelningen är också viktigt. Vad är det kunderna hör av sig om, vad är deras vanligaste problem och vilka lösningar tycks göra kunderna nöjdast? Prata med ditt företag och lär dig styrkorna – det kommer utan tvivel ge mer material att jobba med i kampanjer och annat, samtidigt som det ökar samarbetet på företaget.