Reklam i radio

En väldigt populär och vanlig typ av reklam är reklam i radio. Det gör det möjligt för företag att snabbt ge information till en stor grupp människor och kan ske på lite olika sätt. Många företag gör så kallade jinglar med en låt som sätter sig på hjärnan och som gör att man kommer ihåg låten tillsammans med företaget. Det kan också ske på en mer informell nivå där man helt enkelt informerar om sitt företag. Även här brukar reklamen vara anpassad till olika branscher. De flesta som lyssnar på musikstationer om dagarna jobbar exempelvis inom byggbranschen . Därför är det väldigt vanligt med reklam som har med sådant att göra på radiokanaler som spelar musik.

Radioreklam kan också nå fler än TV eftersom radion ofta står på inne på olika butiker eller i olika fik. Det gör att en större målgrupp än de som aktivt konsumerar mediet nås av reklamen. Nackdelen är att man inte kan visa upp ett företags logga eftersom radioreklam endast sker via överföring av ljud.