Reklam som riktar sig till barn

Barnet tittar på en datorskärm

Reklambranschen har länge varit en dominerande industri, och trots att den är i ständig förändring kvarstår reklamens viktiga roll för konsumtionsmönster och handel. Många aspekter inom branschen debatteras flitigt – det kan handla om fotomodeller och skönhetsideal, tillåtelse av alkohol i reklam, eller moraliska dilemman med produktplacering och ”smygreklam”. Något som kommer upp mer och mer är smart reklam, det vill säga reklam som genom logaritmer, insamling av data och matematiska formler räknar ut vad människor reagerar på och visar då den typen av reklam. Det kan också syfta på den mindre kontroversiella taktiken att efter noggranna studier anpassa detaljer i reklamen till en viss målgrupp. Till exempel kan det handla om att påkalla barns uppmärksamhet genom att använda specifika färgscheman.

Vilken reklam riktas mot barn?

Barnet tittar på en datorskärm

Reklam som riktas mot barn är sällan densamma som reklam som handlar om barn men riktar sig till föräldrarna. Ett exempel är Big Baby. Big Baby har bra saker för barns säkerhet, och vill de göra reklam för sina produkter är det inte barnen de ska rikta sig mot utan föräldrarna, som med all säkerhet har större inverkan på vad som köps för säkerhetsutrustning till barnet. Leksaker däremot väljs ofta ut av barnet självt, och det får då ett annat syfte att använda sig av tekniker som påkallar barns uppmärksamhet snarare än föräldrarnas.

Vilka regler som gäller

Trots debatter finns gott om regler för vilka tekniker och trick som får användas i reklamskapandet. Detta uppdateras kontinuerligt varefter reklambyråer och företag utvecklar nya metoder. Dessa måste utvärderas och tas i beaktning innan nya reglar och riktlinjer formuleras, men här går det läsa vad Konsumentverket säger för tillfället: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/reklam-till-barn/. Generellt är regler mot reklam som riktar sig mot barn striktare än den som riktar sig mot vuxna, då barn är mindre kritiska och mer mottagliga för orimliga löften.