Reklam på nätet

Reklam på nätet skiljer sig från de flesta andra typer av reklam på det sättet att den är interaktiv, vilket självklart är en fördel. Om en användare ser en annons som intresserar dem kan de helt enkelt klicka på den för att få mer information, och sannolikt komma direkt till en sida där de kan köpa produkten eller tjänsten. Samtidigt kan det vara svårare att nå fram till användarna med internetreklam, eftersom så mycket annat konkurrerar om användarnas uppmärksamhet. Dessutom använder många idag ett tillägg till sin webbläsare som blockerar annonser helt.

Ett annat sätt på vilket internetreklams interaktivitet visar sig är riktad reklam. Det innebär att information lagras om vilka sajter en användare besöker, vilket i kombination med information om deras kön, ålder och intressen (som finns i sociala medier) sedan kan användas för att presentera annonser som antas passa användaren. Det är också ett sätt för annonsörer att försäkra sig om att deras annonser bara visas för användare som passar in i deras målgrupp.

Om man hellre förlitar sig på en kombination av reklam på nätet och mer traditionell marknadsföring, ska man gå in på Printer.se. Där kan man nämligen trycka upp en stor mängd olika profilprodukter, som kan användas för marknadsföring i den verkliga världen i en rad olika sammanhang.