Barnet tittar på en datorskärm

Reklam som riktar sig till barn

Reklambranschen har länge varit en dominerande industri, och trots att den är i ständig förändring kvarstår reklamens viktiga roll för konsumtionsmönster och handel. Många aspekter inom branschen debatteras flitigt –…