Alkohol i reklam

En av de stora samhällsproblemen sedan länge är alkoholismen. Den är idag inte utbredd som den var under 1800-talet eller 1900-talets första hälft, men orsakar fortfarande mycket lidande i Sverige…

Djur i reklam

Att ha med djur i reklam har blivit allt mer populärt. Djur syns främst till i marknadsföring för olika typer av djurprodukter, men även i samband med försäkringar, friluftsliv, reklam…

Reklam på nätet

Reklam på nätet skiljer sig från de flesta andra typer av reklam på det sättet att den är interaktiv, vilket självklart är en fördel. Om en användare ser en annons…

Reklam i radio

En väldigt populär och vanlig typ av reklam är reklam i radio. Det gör det möjligt för företag att snabbt ge information till en stor grupp människor och kan ske…

Reklam i TV

Den kanske mest kända typen av reklam som åtminstone är mest påträngande är den som förekommer i rörlig bild så som i filmer eller på TV. På kommersiella TV-kanaler är…