Reklam på nätet

Reklam på nätet skiljer sig från de flesta andra typer av reklam på det sättet att den är interaktiv, vilket självklart är en fördel. Om en användare ser en annons…

Reklam i radio

En väldigt populär och vanlig typ av reklam är reklam i radio. Det gör det möjligt för företag att snabbt ge information till en stor grupp människor och kan ske…

Reklam i TV

Den kanske mest kända typen av reklam som åtminstone är mest påträngande är den som förekommer i rörlig bild så som i filmer eller på TV. På kommersiella TV-kanaler är…

Reklam i tidningar

Att göra reklam i olika former av tidningar är en av de äldsta reklamformerna som finns. Det är den enskilt största inkomstkällan för de allra flesta tidningar och särskilt på…

Reklam och historia

Det har i stort sett alltid förekommit reklam i någon mån. Åtminstone sedan människan började ägna sig åt byteshandel. I början använde man sig av ryktesspridning om produkter eller mun…

Allmänt om reklam

Reklam finns överallt. Vi exponeras för det flera gånger dagligen vare sig vi vill eller inte. Reklam är det som företag och organisationer använder sig av för att sprida uppmärksamhet…