Alkohol i reklam

En av de stora samhällsproblemen sedan länge är alkoholismen. Den är idag inte utbredd som den var under 1800-talet eller 1900-talets första hälft, men orsakar fortfarande mycket lidande i Sverige och över världen. Debatten om hur man bekämpar alkoholism och skadlig konsumtion av alkohol i samhället har en lika lång historia. Under det sena 1800-talet var det inte ovanligt med nykterhetsrörelsen i stora delar av Västvärlden. I USA lyckades nykterhetsrörelsen i början av 1900-talet förbjuda alkoholkonsumtion helt och håller. Förbudet visade sig vara ett katastrofalt misslyckande, och man hävde senare förbudet. I Sverige grundades 1955 Systembolaget vilken var menad att minska alkoholkonsumtionen genom att ställa försäljningen helt i statens kontroll. Idag debatteras fortfarande hur man bekämpar alkoholism; inte minst i frågan om alkoholreklam på TV. Många menar att detta ökar konsumtionen bland människor, medan andra menar att en vuxen har rätt att dricka alkohol, och därför borde företag även ha rätt att göra reklam för sina produkter.

Leder alkohol i reklam till mer drickande?

En studie från Storbritannien har visat att reklam för alkohol negativt har påverkar alkoholkonsumtionen. Det som har hänt är att genom att marknadsföra former av alkohol med lägre alkoholhalter – som till exempel öl – som hälsosamma har det spridits en tanke att dessa inte är lika skadliga, och att man kan dricka dem i situationer där man annars inte skulle dricka. Ett bra exempel är att man tar en öl på en arbetslunch eftersom ”det blir man ändå inte full av”. Det verkliga problemet ligger i att en större konsumtion med lägre procenthalt inte tycks ha lett till någon minskning i konsumtion. Det som har hänt är alltså att reklamen ledde till att öl började drickas mer i vardagssammanhang där man inte blev full, men att det mer problematiska festdrickandet inte tycks ha minskat för det. Det är kanske inte så förvånande att alkohol i reklamer får fler att dricka, men frågan är om det borde föranleda ett förbud av att göra reklam för alkohol. Det skulle inte vara det första; man får till exempel inte göra reklam för cigaretter på svensk TV.

Vad bör göras?

Så är det rätt att man ska få göra reklam för alkohol om det leder till skadliga beteenden? Ett modernt företag använder sig av PR-professionella för att kunna sälja så mycket av sina produkter de kan. För en alkoholproducent skulle det till exempel vara lätt att ordna nyhetsbrev med hjälp av färdiga mallar för att locka till sig kunder. Men å andra sidan är långt ifrån all alkoholkonsumtion problematisk; och företagen menar att de försöker måla en bild av alkoholdrickande där man dricker ansvarigt. Kritiken från den brittiska rapporten är just att den inte minskar det problematiska drickande utan bara ökar den totala konsumtionen. De flesta anser nog att det behövs en balansgång. De menar att eftersom en överväldigande majoritet av de som dricker alkohol inte orsakar andra skada eller faller ner i alkoholism så finns det bättre vägar att gå än generella förbud och restriktioner på producenterna. Kanske är vård och stöd mer effektivt?